KS/HMS

Kvalitetspolitikk og -målsettinger

Sito Mek ønsker å være en attraktiv og kvalifisert leverandør av mekaniske tjenester. Dette innebærer at vi fokuserer på kundens behov og gjør vårt beste for å oppfylle disse.

SITO Mek skal være en fleksibel leverandør, og har som mål å hjelpe kunden raskt og effektivt, etter kundens krav om kvalitet og dokumentasjon.

Arbeidsmiljø og -målsettinger

De ansatte er vårt viktigste middel for å nå målsettinger innenfor kvalitet, arbeidsmiljø og miljø.

Vi fokuserer derfor på at ansatte skal trives i hyggelige omgivelser. Vi har kvalitetssystemer som tilfredsstiller kravene i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Miljøpolitikk og -målsettinger

Sito Mek ønsker å være en miljøbevisst bedrift og arbeider derfor aktivt for å verne det ytre miljø mot forurensing, redusere eksisterende forurensing samt å fremme en bedre behandling av eget avfall.

Vi har et system som tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015.

Sito Mek har anskaffet miljøvennlig fyringsanlegg til bedriften i form av energibrønner og topp moderne varmepumper. Dette reduserer energiforbruket til oppvarming med en faktor på 1:4. Dette anlegget er tilrettelagt med fjernvarmerør for videre utvikling av bedriften. Det skal være et mål for Sito Mek å redusere energiforbruket i fremtiden.